Een hoogbegaafd kind kan het wel eens moeilijk hebben met zijn "anders" zijn.

Misschien zie je je kind thuis prachtige kunstwerken maken, maar zegt de juf in de klas dat het niets zegt en niets doet...

Misschien roept je kind thuis altijd maar "ik wil dit zelf doen"...

Misschien loopt je kind verdrietig en vertwijfeld rond, is zijn motivatie helemaal zoek...

Misschien is het woord "onderpresteren" al eens gevallen op school...

Er kunnen tal van manieren zijn waarop je kind aantoont dat het vastloopt.

 

Hieronder geef ik je een overzicht van welke begeleiding jouw kind vooruit kan helpen...zodat het kan openbloeien.

De Kracht in Jezelf

een hoogbegaafd kind sterker maken

De Kracht in Jezelf is een methode ontwikkeld door Jan Kuipers. Hoogbegaafde kinderen krijgen immers niet altijd de juiste begeleiding. Als deze kinderen niet voldoende uitgedaagd worden leren ze nooit echt leren, leren ze basisvaardigheden als doorzetten, omgaan met falen, omgaan met kritiek, plannen... niet ontwikkelen waardoor ze allerlei problemen kunnen ontwikkelen. Ze kunnen onderpresteren op school of zich ongelukkig en geïsoleerd voelen. Ze kunnen faalangstig worden of juist perfectionistisch.

Met deze methodiek ga ik stap-voor-stap op weg met het kind (lagere school leeftijd). In individuele sessies werken we rond hun krachten. Het kind leert dat het inspanningen moet leveren om goede resultaten te halen. Het leert de krachten in zichzelf aanspreken evenals de krachten in zijn omgeving (school, enz...). 

We werken met een mooi werkboekje met diverse opdrachten. Tussendoor heb ik met de ouders en indien gewenst ook met de school een gesprek om samen een optimale begeleiding te kunnen bieden voor het kind.

Het traject omvat een 15 à 20-tal sessies, afhankelijk van kind tot kind.

Mindset

faalangst en perfectionisme bij hoogbegaafdheid

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed onderzoek naar prestatie en succes. Ze kwam tot de conclusie dat niet alleen de talenten en vaardigheden zorgen voor succes maar ook de mindset of de denkstijl. Er zijn volgens haar 2 soorten mindsets: de vaste mindset en de groeimindset. Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie vaststaat. Deze persoon zoekt steeds bevestiging in zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Zijn grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden. Hij zal geen risico's nemen en snel opgeven. Hij kan niet om met kritiek want dit is bedreigend. Deze persoon zal zich niet verder ontwikkelen en minder bereiken dan in zijn mogelijkheden ligt. Het werkt belemmerend voor de prestaties.

Iemand met een groeimindset daarentegen weet dat je steeds kan leren, dat intelligentie geen vaststaand feit is. Deze persoon gelooft dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Deze persoon ziet in alles een uitdaging, een kans om te groeien. Hij geeft niet op bij tegenslag. Hij leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Daardoor bereikt hij een steeds hoger niveau.

Uiteraard is het voor elk kind, hoogbegaafd of niet, zinvol om de vaste mindset om te keren in een groeimindset.

We werken alweer met een mooi werkboekje, ontwikkeld door het TalentenLab voor lagere school kinderen. We maken kennis met de figuurtjes Fixie en Growie en leren het kind genieten van kansen.

Het traject omvat 7 sessies met het kind. Daarbij kunnen oudersessies zinvol zijn.

 

Zin in Leren

Heb je het gevoel dat je kind heel wat meer kan dan hij of zij laat zien ?

In dit traject ga ik samen met het kind op zoek naar zijn belemmeringen. We hebben het over hoe het kind het best leert, faalangst, motivatie, plannen en organiseren, concentratie, leerstijlen. Dit traject is niet het traditionele "leren leren" pakket. Ik ga ervan uit dat leerkrachten dat heel goed aanbrengen in het onderwijs maar wel de zoektocht van een kind naar wat helpend is voor hem of haar. We gaan op een coachende manier op zoek naar helpende leerstrategieën, krijgen inzicht in zijn of haar leermogelijkheden, leren zo nodig omgaan met faalangst enz...

De training werkt op een oplossingsgerichte manier: door veel vragen te stellen komt het kind tot inzichten en stelt het zelf stappen tot verbetering.

Deze training is bedoeld voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar en omvat 5 à 6 sessies.

Individuele begeleiding

hoogbegaafdheid ongelukkig eenzaam

Misschien past geen enkele van deze trajecten bij jouw kind, maar zit het met negatieve gedachten of angsten of misschien wel boosheid of verdriet. Dan ga ik individueel aan de slag met je kind. We leren hoe negatieve gedachten omzetten in positieve, we zoeken manieren om onze angsten de baas te worden, we tekenen ons verdriet en geven het een plaats enz...


Vooraleer ik een traject opstart met je kind, plannen we eerst een intakegesprek. In dit gesprek luister ik naar jullie behoeftes, hoe de situatie thuis is en op school, hoe je kind zich voelt, ... zodat ik het traject kan voorstellen dat het best bij jouw kind past.

Bij elk traject, combineer ik coaching methodieken met therapeutische technieken. Ik gebruik hierbij de probleemoplossende dialoog. Hierbij worden kinderen zelf uitgedaagd om over hun problemen na te denken en worden ze gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken. Er worden dus geen kant-en-klare oplossingen aangereikt. Therapeutische technieken gebruik ik bijvoorbeeld om een negatief denkpatroon om te keren of om angsten te overwinnen. Ook ontspanningtechnieken kunnen gebruikt worden.