Zin in leren

Heb je het gevoel dat je kind heel wat meer kan dan hij of zij laat zien?

 

 

 


Individuele begeleiding

 

In dit traject gaan we samen met het kind op zoek naar zijn belemmeringen. We zoeken uit:

  • hoe het kind het best leert (leerstrategieën)
  • of faalangst een rol speelt en pakken dit therapeutisch aan (GGG)
  • hoe zijn of haar motivatie voor school is en bekijken samen of het traject op school past bij zijn of haar behoeften (is het te makkelijk en dus saai? Wordt er wel differentiatie aangeboden, maar durft je kind dit nog niet aan (zie mindset))?
  • hoe de executieve functies (plannen, organiseren, timemanagement...) een eventueel belemmerende factor spelen bij het leren en zoeken concrete stappen om die in te oefenen
  • of concentratie een rol speelt en zoeken wat helpend zou kunnen zijn

Dit traject is niet het traditionele "leren leren" pakket. Dit traject is wel de zoektocht van een kind naar wat de belemmeringen zijn voor hem of haar en wat daarbij helpend kan zijn.

 

De training werkt op een oplossingsgerichte manier: door veel vragen te stellen komt het kind tot inzichten en zet het zelf stappen naar verbetering.Elk traject start met een intakegesprek waarbij we de ouders uitnodigen om hun verhaal te vertellen. Daarbij luisteren we naar hoe de ontwikkeling tot nu toe verlopen is en waar het moeizaam beginnen gaan is. We luisteren naar jullie behoeftes, hoe de situatie thuis is en op school, hoe je kind zich voelt.
Als een 'zin in leren' traject opgestart wordt, combineren we dat graag met oudercoaching zodat we groei kunnen nastreven bij het kind én thuis. 
Als het juiste traject op school (nog) niet uitgestippeld werd, stellen we voor om samen een schoolgesprek te plannen waarbij we horen wat goed lukt op school en wat niet, welk traject bepaald werd. We geven advies om het traject te verfijnen en doen suggesties naar verdere opvolging toe zodat we samen een team vormen ter ondersteuning van je kind, zodat het welzijn en het zelfvertrouwen van je kind kunnen groeien.