PRAKTIJK VOOR (HOOG)BEGAAFDE KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS


Laat je kind op school niet zien wat het in zijn mars heeft, is je kind faalangstig of erg perfectionistisch? Of verveelt je kind zich in de klas, vindt het alles op school saai en weet je als ouder niet goed hoe je best een gesprek aangaat met de leerkracht?

Ben je een jongere op zoek naar jezelf? Of ben je op zoek naar de juiste manier om succesvol te studeren?

Vermoed je als ouder dat je kind hoogbegaafd is? Of ben je ouder van een hoogbegaafd kind en ben je op zoek naar de beste aanpak thuis?


Ben je een volwassene die denkt hoogbegaafd te zijn?
Of loop je misschien vast op je werk? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

Groepssessies voor lagere schoolkinderen rond mindset.
Groepssessies voor secundaire leerlingen rond succesvol studeren.

Thema- en ontmoetingsavonden voor ouders van hoogbegaafde kinderen en jongeren.


Ben je leerkracht en zoek je antwoorden hoe je (hoog)begaafde kinderen het best kan begeleiden in de klas ?