Praktijk voor hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun ouders


Ik ben Sophie Vanbiervliet. Ik studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de universiteit van Leuven en heb een carrière in de commerciële sector achter de rug. Psychologie en het welzijn van mensen was al langer een passie en ik volgde de opleiding tot psychotherapeute aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie te Gent. Als eindwerk werkte ik met hoogbegaafde kinderen rond hun welzijn. Ik leerde hen de kracht in zichzelf terug ontdekken zodat ze weer gelukkig en sterk verder konden. Uiteraard kwam dit onderwerp niet zomaar aanwaaien. Als mama van 3 kinderen kwam ook daar hoogbegaafdheid op mijn pad. Ik vatte met veel moed en enthousiasme de zoektocht aan naar de beste begeleiding op school, de optimale aanpak thuis, het zoeken naar wat hen écht vleugels geeft. Zo liet het onderwerp mij niet meer los. Ik specialiseerde mij verder tot hoogbegaafdencoach en vandaag sta ik klaar om jullie te laten openbloeien.

Misschien ben je wel een ouder met een vermoeden van een hoogbegaafd kind en ben je op zoek naar de beste aanpak thuis. Of je kind vindt het in de klas allemaal saai en je weet niet hoe je best een gesprek aangaat op school. Of je merkt dat je kind faalangstig is, of erg perfectionistisch. Of je kind laat op school niet zien wat het in zijn mars heeft. Op school spreekt met van "onderpresteren".

Of misschien ben je wel leerkracht en zoek je antwoorden hoe je deze (hoog)begaafde kinderen het best kan begeleiden in de klas ?

Neem een kijkje onder "Aanbod" of neem gerust contact met mij op. We zoeken samen naar antwoorden op je vragen.