Ben jij een hoogbegaafde tiener ? Ook jij kan het wel eens moeilijk hebben met je "anders" zijn.

 

Misschien loop je verdrietig en vertwijfeld rond, is je motivatie helemaal zoek...

Misschien heb je het wel moeilijk op school, weet je niet hoe je moet leren en word je daar erg onzeker van...

Misschien is het woord "onderpresteren" al eens gevallen op school...

Misschien heb je het sociaal wel moeilijk, want hoe zit dat nu met die vriendschappen...

Misschien leg je die lat nog steeds ontzettend hoog en zorgt dit voor heel wat stress...

 

Er kunnen tal van manieren zijn waarop je voelt dat je vastloopt.

 

Hieronder geef ik je een overzicht van welke begeleiding jou vooruit kan helpen...zodat je weer kan openbloeien.


Mindset

faalangst en perfectionisme bij hoogbegaafdheid

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed onderzoek naar prestatie en succes. Ze kwam tot de conclusie dat niet alleen de talenten en vaardigheden zorgen voor succes maar ook de mindset of de denkstijl. Er zijn volgens haar 2 soorten mindsets: de vaste mindset en de groeimindset. Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie vaststaat. Deze persoon zoekt steeds bevestiging in zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Zijn grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden. Hij zal geen risico's nemen en snel opgeven. Hij kan niet om met kritiek want dit is bedreigend. Deze persoon zal zich niet verder ontwikkelen en minder bereiken dan in zijn mogelijkheden ligt. Het werkt belemmerend voor de prestaties.

Iemand met een groeimindset daarentegen weet dat je steeds kan leren, dat intelligentie geen vaststaand feit is. Deze persoon gelooft dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Deze persoon ziet in alles een uitdaging, een kans om te groeien. Hij geeft niet op bij tegenslag. Hij leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Daardoor bereikt hij een steeds hoger niveau.

Uiteraard is het voor elk kind, hoogbegaafd of niet, zinvol om de vaste mindset om te keren in een groeimindset.

 

Op een coachende manier ga ik samen met jou op weg naar een groeimindset. 

Zin in Leren

Heb je het gevoel dat je heel wat meer kan dan je laat zien ?

In dit traject ga ik samen met jou op zoek naar jouw belemmeringen. We hebben het over hoe je het best leert, faalangst, motivatie, plannen en organiseren, concentratie, leerstijlen. Dit traject is niet het traditionele "leren leren" pakket. Ik ga ervan uit dat leerkrachten dat heel goed aanbrengen in het onderwijs maar wel de zoektocht van jou naar wat helpend is.

We gaan op een coachende manier op zoek naar helpende leerstrategieën, krijgen inzicht in jouw leermogelijkheden, leren zo nodig omgaan met faalangst enz...

De training werkt op een oplossingsgerichte manier: door veel vragen te stellen kom je tot inzichten en neem je stappen tot verbetering.

Deze training is bedoeld voor jongeren van het  1ste en 2de middelbaar.

Individuele begeleiding

Misschien past geen enkele van deze trajecten bij jou, maar zit je met negatieve gedachten of angsten of misschien wel boosheid of verdriet.

Dan ga ik individueel aan de slag met jou. We leren hoe negatieve gedachten omzetten in positieve, we zoeken manieren om onze angsten de baas te worden, we leren omgaan met faalangst, we zoeken naar sterktes waardoor je weer weerbaar verder kan ...Vooraleer ik een traject opstart met een tiener, plan ik een intakegesprek. In dit gesprek luister ik naar jullie behoeftes, hoe de situatie thuis is en op school, hoe de jongere zich voelt, ... zodat ik het traject kan voorstellen dat het best bij hem of haar past.