Mindset


De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed onderzoek naar prestatie en succes. Ze kwam tot de conclusie dat niet alleen de talenten en vaardigheden zorgen voor succes maar ook de mindset of de denkstijl. Er zijn volgens haar 2 soorten mindset: de vaste mindset en de groeimindset.

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie vaststaat. Deze persoon zoekt steeds bevestiging in zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Zijn grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden. Hij zal geen risico's nemen en snel opgeven. Hij kan niet om met kritiek, want dat komt bedreigend over. Deze persoon zal zich niet verder kunnen ontplooien en minder kunnen bereiken dan wat in zijn mogelijkheden ligt. De vaste mindset werkt belemmerend voor de prestaties.

 

Iemand met een groeimindset daarentegen weet dat je steeds kan leren, dat intelligentie geen vaststaand feit is. Deze persoon gelooft dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Deze persoon ziet in alles een uitdaging, een kans om te groeien. Hij geeft niet op bij tegenslag. Hij leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Daardoor bereikt hij een steeds hoger niveau. 

 

Intelligente kinderen en jongeren lopen vaker het risico om in de vaste mindset te belanden omdat heel veel gewoon vanzelf lukt(e).

Uiteraard is het voor elk kind, hoogbegaafd of niet, zinvol om de vaste mindset om te keren in een groeimindset.

Individueel traject

 

In een individueel traject geven we aan het kind of de jongere inzicht in deze verschillende mindsets.
Bij kinderen gebruiken we de robotjes Fixie en Growie.
Bij jongeren gebruiken we het Model van Talentontwikkeling van Jan Kuipers.
We geven inzicht in de werking en de neuroplasticiteit van de hersenen.
We leren in een veilige omgeving uitdagingen aangaan zodat het kind of de jongere kan groeien in leren.
Daarbij ontdekt het kind of jongere dat fouten maken mag, dat hulp vragen mag, dat een doel bereiken in stapjes gebeurt en dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor dit leerproces.
Dit oefenen en deze inzichten zorgen ervoor dat het zelfvertrouwen van het kind of jongere groter wordt zodat hij of zij uiteindelijk het leren zelf zal durven vastnemen buiten de praktijk: thuis, op school en in de hobby's.


Groepstrajecten


woensdagnamiddag:

21 feb - 28 feb - 6 maart - 20 maart - 27 maart 2024

 

woensdagnamiddag:

24 april - 8 mei - 15 mei -22 mei - 29 mei 2024

 

prijs: 295€

Deze prijs omvat de 5 sessies van 2u, een online intakegesprek van 15 min om kort de hulpvraag van je kind te bespreken en een online feedbackgesprek van een half uur met de ouders na de sessies.
(Sessies worden niet terugbetaald bij afwezigheid na de start van het groepstraject).

 

Inschrijven: stuur een mailtje naar sophie@talentenroos.be

Meer info? stuur een mailtje of bel naar 
Sophie: 0495/22.94.60

Liselot: 0486/20.16.62

Het traject talentontwikkeling baseert zich op een speelse wijze op de theorie van Carol Dweck over mindset of denkstijl: we ontdekken in een groepje gelijkgestemden hoe je kind denkt over zijn/haar talenten en intelligentie en leggen dat uit vanuit de vaste mindset en de groeimindset. We kijken hoe je kind zijn/haar kwaliteiten kan inzetten op andere vlakken waar het minder goed loopt.

We laten je kind nieuwe uitdagingen aangaan, leren het doorzetten om een doel te bereiken en leren het fouten maken in een veilige omgeving.

Op deze manier zorgen we ervoor dat het vertrouwen van je kind groeit zodat het uitdagingen durft aangaan en verder kan openbloeien.