Mindset

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed onderzoek naar prestatie en succes. Ze kwam tot de conclusie dat niet alleen de talenten en vaardigheden zorgen voor succes maar ook de mindset of de denkstijl. Er zijn volgens haar 2 soorten mindsets: de vaste mindset en de groeimindset.

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie vaststaat. Deze persoon zoekt steeds bevestiging in zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Zijn grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden. Hij zal geen risico's nemen en snel opgeven. Hij kan niet om met kritiek want dit is bedreigend. Deze persoon zal zich niet verder ontwikkelen en minder bereiken dan in zijn mogelijkheden ligt. Het werkt belemmerend voor de prestaties.

Iemand met een groeimindset daarentegen weet dat je steeds kan leren, dat intelligentie geen vaststaand feit is. Deze persoon gelooft dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Dit zorgt ervoor dat hij graag wil leren. Deze persoon ziet in alles een uitdaging, een kans om te groeien. Hij geeft niet op bij tegenslag. Hij leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Daardoor bereikt hij een steeds hoger niveau.

 

Intelligente kinderen en jongeren lopen vaker het risico om in de vaste mindset te belanden omdat heel veel gewoon vanzelf lukt(e).

Uiteraard is het voor elk kind, hoogbegaafd of niet, zinvol om de vaste mindset om te keren in een groeimindset.

 


Traject

Een mindsettraject is vaak de basis bij een kind of jongere die vastloopt. 

We geven inzicht in vaste mindset en groeimindset, zoeken samen met het kind of de jongere hoe zijn of haar leren tot nu toe gelopen is. Wat ging vanzelf en waar heeft hij of zij al moeite voor moeten doen?  Het kind of de jongere ontdekt de werking van het brein, ontdekt dat er inspanningen moeten geleverd worden om bepaalde doelen te bereiken en oefent dit in een veilige omgeving in.

De "theoretische" uitleg gecombineerd met het ondervinden dat fouten maken mag, dat oefenen nodig is om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen... zorgt ervoor dat het vertrouwen van je kind of de jongere groeit zodat hij of zij terug uitdagingen durft en kan proberen, zodat hij of zij verder kan openbloeien.


Praktisch

Elk traject start met een intakegesprek waarbij we de ouders uitnodigen om hun verhaal te vertellen. Daarbij luisteren we naar hoe de ontwikkeling tot nu toe gelopen is en waar het moeizaam beginnen lopen is. We luisteren naar jullie behoeftes, hoe de situatie thuis is en op school, hoe je kind zich voelt,...
Als een mindsettraject opgestart wordt, combineren we dat graag met oudergesprekken/oudercoaching zodat we groei kunnen nastreven bij het kind/jongere én thuis. 
Als het juiste traject op school (nog) niet uitgestippeld werd, stellen we voor om samen een schoolgesprek te plannen zodat het kind/de jongere ook daar deze vaardigheden verder kan inoefenen.