Individueel advies     hoogbegaafd kind

Workshops rond hoogbegaafdheid voor leerkrachten


Wanneer een kind het moeilijk krijgt, is het zinvol om naast de thuisomgeving ook de schoolomgeving verder te bekijken. Samen kunnen we bekijken welke kleine inspanningen al een groot verschil kunnen betekenen voor het kind.

De bedoeling is om hier een opbouwende, respectvolle dialoog te kunnen uitbouwen ten gunste van het welzijn van het kind.

We geven scholen graag praktische tips rond het onderwerp hoogbegaafdheid zodat de (lagere school)leerkrachten er onmiddellijk mee aan de slag kunnen.

Mogelijkheden hierrond zijn:

*Hoe herken ik een hoogbegaafd kind?

*Hoe kan ik het beste inspelen op zijn behoeften in de klas? Hoe kan ik de binnenklasdifferentiatie opstarten?

*Kangoeroeklas: hoe beginnen we er aan, welke criteria hanteren we best, hoe communiceren we daarrond, hoe evalueren we? 

*Taxonomie van Bloom: een hulpmiddel om lessen op een eenvoudige manier te verrijken (vb. wero lessen).

*Mindset: de weg naar een groeimindset.

 

 

 

We werken hiervoor samen met hoogbloeier.